Przejdź do treści

Praktyka zawodowa jest nieodłączną częścią programu kształcenia i musi być zgodna z ramowym programem praktyki dla danego kierunku.

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Wydział Nauk Historycznych

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Nauk Humanistycznych

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Wydział Nauk Pedagogicznych 

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Wydział Studiów nad Rodziną

Wydział Medyczny