Przejdź do treści

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego dołączył do serwisu biurokarier.edu.pl, czyli internetowej platformy ułatwiającej kontakt między pracodawcami a kandydatami do pracy. Serwis zawiera oferty pracy, praktyk i staży z całego kraju dedykowane studentom i absolwentom ośmiu Uczelni oraz oferuje możliwość stworzenia własnego profilu zawodowego. Serwis jest skierowany do studentów i absolwentów zarejestrowanych w Biurze Karier UKSW.

Korzyści dla zarejestrowanych studentów i absolwentów:

  • dostęp do ofert zamieszczonych w serwisie i rozbudowanych mechanizmów ich filtrowania zgodnie ze swoim wykształceniem, umiejętnościami oraz preferencjami zawodowymi 
  • kreator CV
  • automatyczne powiadomienia o nowych ofertach.

Jak zarejestrować się w serwisie?

Przebieg procedury rejestracyjnej zależy od statusu posiadanego na Uczelni: student bądź absolwent. Osoba posiadająca oba statusy, powinna kierować się procedurą rejestracji dla studentów.

Aby w pełni korzystać z funkcjonalności serwisu, rekomendujemy uzupełnić swój profil zawodowy, ponieważ pracodawcy mają możliwość przeszukiwać profile kandydatów. Można wykorzystać w tym celu zawartość USOS, co pozwoli wzbogacić profil o wybrane informacje na temat przebiegu studiów (np. tytuł pracy dyplomowej, przedmioty, które ukończyłeś). Opcja ta jest jednak dostępna dla osób, które rozpoczęły studia nie wcześniej niż w 2004 roku.

Więcej informacji na temat funkcjonowania serwisu znajdziesz w Instrukcji korzystania z serwisu oraz najczęściej pojawiających się pytaniach FAQ.