Przejdź do treści

1. Kiedy muszę odbyć praktykę?

Praktyki należy zrealizować w terminie wskazanym w programie praktyki.

2. Co mam zrobić, aby odbyć praktykę?

  • znaleźć szkołę/instytucję, której profil działania bądź departament będzie zgodny z kierunkiem studiów (możesz szukać na własną rękę bądź skorzystać z propozycji BK dostępnych tutaj)
  • ustalić wszelkie szczegóły dotyczące praktyki (możliwość realizacji programu praktyk, terminy odbycia praktyk, wymaganą z Uczelni dokumentację)
  • ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres trwania praktyki
  • wypełnić dokumenty kierujące na praktykę i przedstawić je pełnomocnikowi ds. praktyk 

3Czy obowiązuje mnie ubezpieczenie?

Tak, każdego studenta obowiązuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW. Jest to ubezpieczenie, które można wykupić w dowolnym biurze ubezpieczeniowym. Niektóre instytucje wymagają dodatkowo ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej – OC, które też moża wykupić u dowolnego ubezpieczyciela.

4. Jakie dokumenty są potrzebne na praktyki?

O tym jakie dokumenty kierujące są potrzebne na praktyki (skierowanie, umowa) decyduje szkoła/ instytucja, w której praktyka ma się odbyć. 

5. Ile mam czasu na rozliczenie praktyk?

Praktyki należy rozliczyć na Uczelni niezwłocznie po ich zrealizowaniu.

6. Kto zalicza praktykę?

Praktyki są zaliczane przez pełnomocnika dziekana ds.praktyk. W przypadku jego nieobecności praktyki może zaliczyć dziekan bądź kierownik kierunku. 

7. Jakie dokumenty są potrzebne, aby zaliczyć praktyki?

Dokumenty niezbęde do zaliczenia praktyki wymienione są w regulaminie praktyk oraz programie praktyk kierunkowych.

8. Kto zalicza praktyki w USOSwebie?

Zaliczeniem praktyk zajmuje się pełnomocnik dziekana ds. praktyk.

9. Jaka liczba godzin praktyk jest wymagana do ich zaliczenia?

Informacje o liczbie wymaganych godzin znajdziesz w programie praktyk.

10. Co mam robić na praktyce?

Podczas praktyk trzeba realizować program praktyk kierunkowych dostępny tutaj

11. Jeśli odbywam praktyki w szkole/przedszkolu, to mam liczyć godziny praktyk w godzinach lekcyjnych czy zegarowych?

Liczymy godziny odbytych praktyk, a nie jednostki zajęciowe, w których uczestniczyłeś.

12. Czy Uczelnia płaci za praktyki?

Nie.