Praktyki

Jeśli stoisz przed dylematem, jak i gdzie znaleźć dobre miejsce do odbycia praktyki, podpowiadamy kilka możliwości, z których możesz skorzystać:

PRAKTYKI STUDENCKIE

1. Lista instytucji, z którymi współpracuje Uniwersytet - zobacz wykaz

2. Jednostki administracyjne Uczelni - zobacz wykaz

3. Oferty praktyk proponowanych przez pracodawcę

4. Program Erasmus - praktyki zagraniczne oferowane przez Uczelnię  - zobacz listę

5. Oferty praktyk wg wybranej branży. Szczegóły

6. Programy staży i praktyk ze Znakiem Jakości. szczegóły

5. Praktyki zagraniczne

  • Praxis (European Centre for Project/Internship Excellence)
  • Eurasmus (platforma do wyszukiwania ofert)
  • ErasmusIntern.org (projekt wspierany przez Erasmus Student Network)
  • Global Talent (międzynarodowy program praktyk wspierany przez organizację AIESEC)
  • Projekt Internship (działający jako pion Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” )

 

PRAKTYKI ABSOLWENCKIE

1. Jednostki organizacyjne Uniwersytetu, które ogłoszą konkurs - szczegóły

2. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - szczegóły

3. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - szczegóły

4. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentow - szczegóły

5. Mazowiecki Urząd Wojewódzki - szczegóły

6. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa - szczegóły

7. Izba Administracji Skarbowej - szczegóły  zał. nr 1 - zgłoszenie na praktykę

8. Głowny Urząd Statystyczny - szczegóły

9. Urząd m.st. Warszawy - szczegóły

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach