Praktyki

U  W  A  G  A  !  !  !

Od 27 września 2013 r. obowiązuje nowy regulamin praktyk studenckich.

Przed rozpoczęciem praktyki prosimy:

  • o zapoznanie się z regulaminem praktyk
  • i procedurą praktyk, która wyjaśnia krok po kroku, co należy zrobić przed i po praktyce
  • o zarejestrowanie się poprzez formularz na stronie.

Każdy student zobowiązany jest na czas trwania praktyki ubezpieczyć się i okazać dowód ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na żądanie zakładu pracy i Biura Karier.

BRAK UBEZPIECZENIA NA OKRES TRWANIA PRAKTYKI JEST PODSTAWĄ DO ODWOŁANIA STUDENTA Z PRAKTYKI (§ 14 Regulaminu praktyk)

 

Ubezpieczenie NNW można wykupić

 

Praktyki zgłaszane bez zachowania terminu 14-dniowego albo w trakcie ich trwania nie bedą rejestrowane, co oznacza, że nie bedą wydawane stosowne dokumenty.

 

1. Biuro Karier informuje, że studenci jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są zobowiązani do odbycia praktyki zgodnie z planem studiów obowiązującym na Uczelni, o ile przewiduje to program kształcenia.

2. Zaliczenie praktyk jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach