Praktyki

Zgodnie z regulaminem praktyk § 10 ust.3 praktyki wakacyjne należy rozliczyć w pzeciagu 21 dni nowego roku akademickiego.

 

Przed rozpoczęciem praktyki prosimy:

  • zapoznać się z regulaminem praktyk
  • przeczytać procedurą praktyk, która wyjaśnia krok po kroku, co należy zrobić przed i po praktyce
  • zarejestrować się poprzez formularz na stronie

Każdy student zobowiązany jest na czas trwania praktyki ubezpieczyć się i okazać dowód ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na żądanie zakładu pracy i Biura Karier.

BRAK UBEZPIECZENIA NA OKRES TRWANIA PRAKTYKI JEST PODSTAWĄ DO ODWOŁANIA STUDENTA Z PRAKTYKI (§ 14 Regulaminu praktyk)

 

Ubezpieczenie NNW można wykupić

 

Zgodnie z regulaminem praktyk § 10 ust.3 praktyki wakacyjne należy rozliczyć do 21 dni nowego roku akademickiego.

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach