O nas

Biuro Karier na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozpoczęło działalność w listopadzie 2005 roku. Oficjalnie zostało powołane przez Jego Magnificencję Rektora Księdza prof. dr hab. Ryszarda Rumianka w grudniu 2005 roku (zarządzenie nr 47/2005 z dn. 20.12.2005). Pomysłodawcą i twórcą strategii Biura Karier był Artur Winiarski.

Biuro jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier i realizuje zgodnie z określonymi standardami misję sieci, służąc pomocą studentom i absolwentom wyższych uczelni w skutecznym wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy.

Posiada certyfikat Agencji Zatrudnienia i Poradnictwa Zawodowego nadane z up. Marszałka Województwa  Dyrektora WUP w Warszawie Tadeusza Zająca (wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod nr 2412/1a i 2412/4).

Misją Biura Karier UKSW jest kształtowanie umiejętności psycho-społecznych, aktywizowanie oraz przygotowanie wszystkich studentów i absolwentów Uczelni do znalezienia zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i aspiracjom.


Główne zadania realizowane przez Biuro Karieru UKSW:

  • obsługa studentów w zakresie organizacji praktyk studenckich,
  • nawiązywanie kontaktu z instytucjami w celu pozyskania ofert praktyk,
  • zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych,
  • pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy i praktyki oraz staże zawodowe,
  • bieżąca współpraca z partnerami rynku pracy,
  • stwarzanie możliwości partnerom rynku pracy zaprezentowania się studentom jako atrakcyjni pracodawcy,
  • badanie losów zawodowych absolwentów.

 

 

Nasze dokonania

Podziękowanie za współpracuję z organizacją studencką AIESEC na rzecz rozwoju środowiska lokalnego oraz realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ

 

 

Biuro Karier zostało w 2015r. nagrodzone podczas Gali Universum Awards 2015  za działania promujące wśród studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego badanie Universum Student Survey. Badanie przeprowadzanie rokrocznie przez Universum Global dotyczy preferencji i oczekiwań studentów wobec przyszłych pracodawców. Wynikiem badania jest Ranking Idealnych Pracodawców publikowany na stronie Universum.

 

Biuro Karier brało w latach 2008 - 2016 czynny udział w organizacji Akademickich Targów Pracy JOBBING - międzyuczelnianym evencie środowiska warszawskich biur karier, które było realizowane pod egidą Stowarzyszenia na rzecz Akademikich  Biur Karier.

 

W okresie 01.12.2012 - 30.11.2014 Biuro Karier uczestniczyło w Projekcie Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach zadania nr 8 projekt miał na na celu opracowanie wraz z pracodawcami procedur współpracy w zakresie określenia profilu absolwenta i ścieżek kształcenia.

 

W okresie 01.11.2009 - 31.10.2011 Biuro Karier UKSW realizowało projekt Aktywni na rynku pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zorganizowano warsztaty i szkolenia, staże i praktyki oraz punkt konsultacyjny dotyczący zakładania własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy Projektu posiedli wszechstronną wiedzę z zakresu m.in. zarządzania firmą i zasobami ludzkimi, zakładania działalności gospodarczej, rozwijania własnych zdolności i umiejętności (w tym interpersonalnych, kreatywnego rozwiązywania problemów), udział zaś w poszczególnych ćwiczeniach warsztatowych i stażach pozwolił im przekuć teorię w praktykę.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach