Formularz rejestracyjny na praktyki - obowiązuje przed praktyką

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie celu tego formularza. Informacja o ochronie danych osobowych (RODO)

Data nie może być wcześniejsza niż określona Regulaminem praktyk studenckich

Dopuszczalny maksymalny rozmiar pliku to 800KB

Studenci Wydziału Medycznego. Collegium Medicum zobligowani są dołączyć ubezpieczenie OC.
Dopuszczalny maksymalny rozmiar pliku to 800KB

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO, informuje się, iż :
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (ADO).
2.ADO wyznaczył Inspektora Danych Osobowych (IOD), e-mail: iod@uksw.edu.pl
3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu realizacji procesu nauczania.
4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat od ukończenia studiów.
7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8.Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z RODO.
9.Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 352 ust. 14-16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

3 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach