O projekcie

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-B056/17

Założeniem projektu jest zwiększenie szans 420 studentów i studentek UKSW na znalezienie zatrudnienia poprzez objęcie ich bezpośrednim wsparciem w rozpoczęciu aktywności zawodowej. Studentom oferowane jest:

  • indywidualne poradnictwo zawodowe, uwzględniające ich wiedzę i kompetencje pozyskane w toku kształcenia
  • szkolenia dla osób rozważających założenie działalności gospodarczej
  • szkolenia z obszaru kompetencji pożądanych na rynku pracy
  • udział w wydarzeniach z udziałem pracodawców i instytucji rynku pracy

Projekt Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW  skierowany jest do studentów:

  • ostatniego roku studiów I stopnia
  • ostatniego roku studiów II stopnia
  • ostatniego roku studiów magisterskich
  • studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków na UKSW

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach