Zaproszenie nr DZP.371.12.2021 do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkoleń zamkniętych dla studentów UKSW

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-B056/17
 
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Warszawa, dn. 12.08.2021r.
 
ZAPROSZENIE NR DZP.371.12.2021
 
do składania ofert
 
na  usługę przeprowadzenia szkoleń zamkniętych dla studentów UKSW
 
w ramach projektu „Wiem, potrafię, działam.
Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW”
realizowanego w Biurze Karier UKSW
 
 
 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkoleń zamkniętych dla studentów UKSW w ramach projektu Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW w ramach Działania 3.1, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach