Zostań pacjentem symulowanym

Udział w zajęciach dydaktycznych w roli symulowanego pacjenta polega na odgrywaniu roli pacjenta (krótkie, kilkunastominutowe scenki) zgodnie z przygotowanym scenariuszem oraz udzielanie informacji zwrotnej studentom i nauczycielom. Szczegóły

Do udziału w naborze zapraszamy osoby, które:

  • mają ukończone 18 lat;
  • są empatyczne, lubią kontakt z młodymi ludźmi;
  • są gotowe do wyuczenia się roli pacjenta wg scenariusza i odtwarzania jej w sposób powtarzalny,
  • są punktualne i sumienne.
 

Wynagrodzenie za udział w Programie „Pacjent Symulowany” obejmuje wyłącznie czas pracy podczas zajęć ze studentami i wynosi 27,00 złotych brutto za godzinę dydaktyczną (45 minut).

Warunkiem udziału w rekrutacji jest wysłanie Formularza ofertowego wyłącznie w postaci skanu podpisanego dokumentu na wzorze podanym w niniejszym ogłoszeniu na adres: csm@wum.edu.pl do dnia 31.08.2021

Przed wysłania Formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu „Pacjent Symulowany”.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach