Mars Colony Hackathon

Wraz z Polską Agencją Kosmiczną zapraszamy na Mars Colony Hackathon - wyjątkowe spotkanie z ekspertami, którzy podczas wybranych sesji brainstormingowych staną się mentorami, by pomóc Wam znaleźć odpowiedzi na te pytania.  Hackathon odbędzie się wirtualnie, w języku polskim, 22 kwietnia br., w godz.: 16:00-19:00.  Zgłoszenia przyjmujemy do 9 kwietnia. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zarejestruj się
Podczas rejestracji prosimy o zadeklarowanie jednej z pięciu sesji brainstormingowych, którą bylibyście zainteresowani.  Uwaga: liczba miejsc w danej sesji brainstormingowej jest ograniczona. Prosimy o zaznaczenie sesji pierwszego i drugiego wyboru w formularzu rejestracyjnym (zaznaczenie sesji pierwszego wyboru oznacza najbardziej preferowaną przez Was sesję, a zaznaczenie sesji drugiego wyboru oznacza sesję alternatywną, jeśli w pierwszej liczba miejsc byłaby wyczerpana).
 
 
Sesje brainstormingowe: 
 
1.     Wybór miejsca na kolonię marsjańską z dr Anną Łosiak. Podczas tej sesji zdefiniujemy cechy jakie powinna mieć lokalizacja, w której da się zbudować przyszłą stałą bazę i na tej podstawie wybierzemy konkretne miejsce na Marsie. Będziemy działać w oparciu o prawdziwe zdjęcia satelitarne Marsa, mapy geologiczne Czerwonej Planety oraz wcześniejsze badania naukowe. Pracę zakończymy prezentacją. 
 
2.     Projektowanie architektury kosmicznej na Marsie z Leszkiem Orzechowskim. Podczas tej sesji zaznajomimy się z obecnie istniejącymi koncepcjami tworzenia architektury na Marsie oraz tworzenia habitatu, który ochroni nas przed obcymi warunkami na Czerwonej Planecie. Często wymaga to nie tylko wiedzy inżynieryjnej, ale także wiedzy o człowieku. Efektem pracy  tej sesji będzie opracowanie koncepcji architektonicznej do funkcjonowania na Marsie.  
 
3.     Konstytucja Marsjańska z dr hab. Małgorzatą Polkowską. Będzie to burza mózgów i dyskusji prawniczych, ale nie tylko. Podczas tej sesji odpowiemy sobie na następujące pytania: jaki status prawny ma Mars? czyją jest własnością? kto może być jego obywatelem? co z kodeksem marsjańskim? Zastanowimy się czy istnieje rząd marsjański i jakie prawa i obowiązki mają jego mieszkańcy? Na koniec tej sesji spróbujemy stworzyć konstytucję Marsa.
 
4.     Marsjańskie Artfulness - kultura, sztuka i hymn Czerwonej Planety z Filipem Dębowskim. Podczas tej kreatywnej sesji zastanowimy się nad kwestiami kluczowymi dla rozwoju kultury i sztuki na Marsie oraz wpływu "nowej kosmicznej kultury" na ludzkość. Jak kultura i sztuka poradzą sobie na Marsie? Co to będzie oznaczać dla "ziemskich" artystów? Czy technologia stworzy z kulturą udany mariaż? Efektem tej interaktywnej dyskusji będzie stworzenie kilku wersów hymnu Czerwonej Planety.
 
5.     Domestic design na Marsie. Najbliższe otoczenie człowieka, jego zwyczaje i potrzeby z dr hab. Martą Flisykowską. Czego potrzebujemy żeby przetrwać? A czego, żeby żyć?  Projektowanie dla środowisk ekstremalnych wiąże się z dobrym zrozumieniem warunków i sytuacji, ale przede wszystkim ze zrozumieniem człowieka i jego potrzeb, nie tylko biologicznych. Wówczas technologia staje się sprzymierzeńcem, wyzwania prowadzą do innowacji a człowiek przestaje być jedynie zorganizowanym zbiorem komórek i tkanek. Projektowanie przez doświadczanie: warsztat będzie zawierał elementy praktyczne, teoretyczne oraz osadzenie w technologii. Podczas warsztatu każdy z uczestników zmierzy się z wybranym zagadnieniem projektowym, które zostało opracowane na podstawie doświadczeń astronautów przebywających na ISS oraz na misjach analogowych. 
 
 
 
Wasi Mentorzy: 
 
 
Dr Anna Łosiak, Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, geolożka planetarna, specjalizująca się w badaniach powierzchni Marsa i kraterów uderzeniowych na Ziemi. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Michigan State University oraz Uniwersytetu w Wiedniu. Stypendystka Fulbrighta, Marie Sklodowska-Curie Actions Individual Fellowship i grantów
NCN oraz Fundacji dla Nauki Polskiej. Mówi o sobie "okropny geek".
 
Leszek Orzechowski, twórca oraz dyrektor polskiego habitatu analogowego – Placówki Badawczej LunAres. Architekt związany z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej. Założyciel zespołu badawczego Space is More, zdobywcy wielu międzynarodowych nagród z dziedziny kosmicznej architektury. W 2015 roku finalista konkursu NASA 3D-Printed Habitat Challenge; rok 2017 zwycięska koncepcja na stację na Phobosie w konkursie AIAA, rok 2018 miejsce drugie w konkursie Marsception, rok 2019 miejsce drugie w Mars Colony Design za koncepcje kolonii Twardowsky.
 
 
Dr hab. Małgorzata Polkowska, profesor prawa międzynarodowego, specjalność prawo lotnicze i kosmiczne, bezpieczeństwo narodowe, Instytut Prawa w Akademii Sztuki Wojennej. W latach 2003-2017 była pracownikiem Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Akademii Obrony Narodowej. Od 2014 r. profesor nadzwyczajny Akademii Sztuki Wojennej i Kierownik Katedry Administracji i Prawa Międzynarodowego, prowadzi wykłady z zakresu prawo międzynarodowe, prawo dyplomatyczne i konsularne, prawo lotnicze i kosmiczne, bezpieczeństwo lotnicze. W latach 2013-2016 wybrana, jako pierwszy w historii Polski członek Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ONZ, stały reprezentant Polski i grupy środkowoeuropejskiej CERG (Central European Rotation Group).  
 
 
 
Filip Dębowski, twórca ruchu Dobry Przodek (dobryprzodek.pl), inspirującego do realnego naprawiania naszej przyszłości. Wcześniej współtworzył Kampus Innowacji w Warszawie - jako Program Manager Trend House oraz Business Developer w Cambridge Innovation Center. Jako Communication & Partnerships Manager for CEE współtworzył hub:raum - Centrum Innowacyjności Deutsche Telekom (właściciel sieci T- Mobile) dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Prelegent, juror i mentor kilkudziesięciu programów i konferencji w kilkunastu krajach Europy (w tym Mobile World Congress Barcelona, Shift Split, Startup Weekend, ReaktorX, Allegro Tech Hackathon, Intel Break'n'Make. Były wykładowca akademicki (prowadził przedmiot "Innowacyjne Modele Biznesu w Sieci" na Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie).
 
 
 
Dr hab. Marta Flisykowska, profesor na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Projektantka, badaczka, wykładowczyni. W swojej pracy stosuje metodę eksperymentu i spekulacji. Ważna dla niej jest intuicja i wyobraźnia.W projektach wykorzystuje fascynację kosmosem i futurologią. Zwolenniczka interdyscyplinarności, łączy nauki społeczne z wiedzą techniczną i odnosi to do kultury materialnej. Wydała  monografię “Design For The Future. Kuratorskie wystawy dotyczą projektowania spekulatywnego m.in “Infuture Food Lab” zrealizowane z Infuture Institute, Tesco Polska, “Bionanoceluloza – design lab” zrealizowana z BOWIL Biotech i Centrum Designu Gdynia. Wystawa “We need more space” odbyła się pod patronatem Polskiej Agencji Kosmicznej Członkini Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego. Prywatnie uwielbia góry, jazdę na rowerze oraz sci-fi. 
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach