Wolontariat w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Rok 2021 będzie szczególnym czasem związanym z Prymasem Tysiąclecia. To 120. Rocznica urodzin tego wybitnego Polaka, a także 40 rocznica śmierci. Dlatego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego postanowiło upamiętnić patrona tej instytucji przez stworzenie wirtualnego spaceru po najważniejszych warszawskich miejscach związanych z Prymasem Wyszyńskim.

Czas:

 • szkolenie - między 1.12 a 6.12
 • prace badawcze - 6.12.2020- 5.02.2021

Wymagania:

 • zainteresowanie historią oraz podstawowa wiedza w tym zakresie
 • chęć nauczenia się korzystania ze źródeł historycznych i ich interpretacji
 • umiejętność wyszukiwania informacji
 • dociekliwość, sumienność, dokładność, rzetelność

Oferta - świadczenia dla wolontariusza:

 • wykład online lub w zależności od sytuacji stacjonarny z zakresu historii Powstania Warszawskiego
 • wsparcie merytoryczne historyka
 • zdobycie umiejętności z zakresu przeprowadzania kwerend i pracy ze źródłami historycznymi
 • zdobycie umiejętności pisania krótkich tekstów o tematyce historycznej
 • zdobycie doświadczenia w pracy projektowej
 • porozumienie wolontariackie
 • zaświadczenie (również o odbyciu praktyk) lub referencje

Więcej informacji na profilu FB https://www.facebook.com/wolontariat.Mt5.14

Zgłoszenia na adres: wolontariat@mt514.pl

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach