Ubezpieczenie NNW

Zgodnie z Regulaminem praktyk studenckich, student zobowiązany jest do posiadania na czas trwania praktyk ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), a niektóre kierunki wymagają dodatkowo posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC).
 
Uniwersytet, dzięki współpracy z TCA Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o., którego partnerem jest Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk SA Vienna Insurance Group, umożliwia wykup ubezpieczeń na Uczelni.
 
Do wyboru są 4 pakiety:
  • dwa dla studentów kierunków medycznych
  • dwa dla pozostałych kierunków studiów

 

Szczegóły dotyczące poszczególnych pakietów ubezpieczeniowych i możliwość zakupu on-line znajdują się

TUTAJ

Zalety programu:
  • Jest kompleksowy
  • niska cena  w stosunku do ochrony ubezpieczeniowej
  • zakres ubezpieczenia NNW jest bardzo szeroki z opcjami dodatkowymi związanymi z zachorowaniem i pobytem w szpitalu
  • zakres ubezpieczenia oc w życiu prywatnym jest dostosowany do potrzeb każdego młodego człowieka, rozszerzony o wykonywanie sportów, oc najemcy (mienia ruchomego i nieruchomości) oraz czynności wszelkie podczas wykonywania praktyk studenckich przy wyborze odpowiedniego wariantu ubezpieczenia
  • zakres terytorialny ochrony zarówno dla NNW jak i OC – cały Świat
  • dla Wydziału Medycznego również oc jest rozszerzone o przeniesienie WZW i HIV
  • wysokie świadczenie jeśli chodzi o leczenie po ekspozycji – do 31 000,- zł
  • forma zawierania umów – samodzielna przez platformę sprzedażową; ale przewidziane pełne wsparcie i kontakt z TCA;
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach