FAQ

1. Kiedy muszę odbyć praktykę?

Praktyki należy zrealizować w terminie wskazanym w programie praktyki dostępnym  tutaj

2. Co mam zrobić, aby odbyć praktykę?

  • znaleźć szkołę/instytucję, której profil działania bądź departament będzie zgodny z kierunkiem studiów (możesz szukać na własną rękę bądź skorzystać z propozycji BK dostępnych tutaj)
  • ustalić wszelkie szczegóły dotyczące praktyki (możliwość realizacji programu praktyk, terminy odbycia praktyk, wymaganą z Uczelni dokumentację)
  • ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres trwania praktyki.
  • zarejestrować się poprzez formularz rejestracyjny na stronie Biura Karier na 14 dni przed praktyką załączając dowód ubezpieczenia NNW.

3. Czy obowiązuje mnie ubezpieczenie?

Tak, każdego studenta obowiązuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków - NNW. Jest to ubezpieczenie, które można wykupić w dowolnym biurze ubezpieczeniowym. Niektóre instytucje wymagają dodatkowo ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej- OC, które też moża wykupić u dowolnego ubezpieczyciela.

4. Jakie dokumenty są potrzebne na praktyki?

O tym jakie dokumenty kierujące są potrzebne na praktyki (skierowanie, umowa) decyduje szkoła / instytucja, w której praktyka ma się odbyć. 

5. Ile mam czasu na rozliczenie praktyk?

W trakcie roku akademickiego trzeba się rozliczyć z praktyk w ciągu 30 dni od daty ich zakończenia, a praktyki wakacyjne trzeba rozliczyć do 30 października nowego roku akademickiego.

6. Kto zalicza praktykę i gdzie znajdę tą osobę?

Praktyki są zaliczane przez Pełnomocnika Dziekana ds.praktyk. W przypadku jego nieobecności praktyki może zaliczyć Dziekan bądź Kierownik kierunku. Lista Pełnomocników oraz terminy dyżurów dostępne są tutaj.

7.  Jakie dokumenty są potrzebne, aby zaliczyc praktykę?

  • w przypadku praktyk terminowo zgłaszanych  poprzez formularz rejestracyjny - karta praktykanta i dziennik praktyk
  • w przypadku praktyk w formie stażu, wolontariatu - załącznik nr 8 + zaświadczenia od pracodawcy

8. Kto zalicza praktyki w USOSwebie?

Zaliczeniem praktyk zajmuje się Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk.

9. Jaka liczba godzin praktyk jest wymagana do ich zaliczenia?

Informacje o liczbie wymaganych godzin znajdziesz tutaj

10. Co mam robić na praktyce?

Podczas praktyk trzeba realizować program praktyk kierunkowych dostępny tutaj

11. Pracuję. Czy mogę zaliczyć pracę jako praktyki?

Decyzja jest podejmowana przez pełnomocnika indywidualnie.

12. Nie zarejestrowałem się przed praktyką. Co mam w takiej sytuacji zrobić?

Zadzwoń do Biura Karier lub napisz mejla, każda sytacja traktowana jest indywidualnie.

13. Czy przez formularz rejestracyjny mogę zgłosić praktykę, która się już odbyła lub trwa?

Nie, student rejestruje się na praktykę, która ma się odbyć.

14. Jeśli odbywam praktyki w szkole/przedszkolu, to mam liczyć godziny praktyk w godzinach lekcyjnych czy zegarowych?

Liczymy godziny odbytych praktyk, a nie jednostki zajęciowe, w których uczestniczyłeś.

15. Czy trzeba osobiście odbierać i składać dokumenty w Biurze Karier?

Nie, dokumenty mogą odebrać osoby trzecie bądź zostać wysłane na adres wskazany przez studenta.

16. Czy Uczelnia płaci za praktyki?

Tylko dla praktyk przygotowujących do zawodu nauczyciela i dla wybranych kierunków przewidziano środki na ten cel. 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach