FAQ

REORGANIZACJA PROGRAMU - NOWE ZASADY ORAZ DOKUMENTACJA JUŻ WKRÓTCE
(reorganizacja programu nie ma wpływu na korzystanie ze zniżek u naszych Partnerów)

1. Czy wyrobienie Karty Absolwenta UKSW jest płatne?

Nie, wyrobienie karty jest darmowe.

2. Czy posiadanie karty wiąze się z jakimiś opłatami?

Posiadanie karty nie wiąże się z żadnymi opłatami, jedyną opłatą którą należy uiścić jest roczna składka  za członkostwo w Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół UKSW w wysokości 20,00 PLN

Program ?Karta Absolwenta? pod względem formalnym prowadzony jest w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół UKSW stąd opłata za członkostwo w Stowarzyszeniu.  Nie jest to jednak opłata za wydanie lub posiadanie Karty.

3. Kto może przystapić do programu "Karta absolwenta"

Posiadaczami karty mogą staż się osoby,  które wstąpiły do Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz uzyskały na ATK/UKSW stopień licencjata, inżyniera, magistra, doktora lub są studentami V roku studiów jednolitych magisterskich, studentami II roku studiów II stopnia, studentami III roku studiów I stopnia, absolwentami studiów podyplomowych na UKSW.

4. Gdzie mogę znaleźć wykaz zniżek?                                                           

Aktualny spis zniżek oraz lista aktywnych Partnerów znajduje się na stronie internetowej:

5. Czy mogę złożyć zamówienie na kartę dostarczając skan formularza zamówienia na kartę?

Formularz zamówienia Karty może być dostarczony do Biura Karier UKSW osobiście, pocztą tradycyjną lub może być przekazany przez inną osobę, nie może być to jednak skan czy zdjęcie formularza ? respektowany jest wyłącznie oryginał.

6. Jeśli wyrobiłem(am) kartę po ukończeniu pierwszego stopnia studiów to muszę składać formularz o odnowienie karty po ukończeniu drugiego stopnia studiów?

Nie, nie ma takiej potrzeby - karta jest ważna przez caly okres trwania programu.

7. W jaki sposób mogę odebrać kartę?

Karta przesyłana jest pocztą na adres, który osoba zamawiająca wpisała na formularzu  zamówienia karty ale jest też możliwość odbioru osobistego w Biurze Karier UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 (budynek 21, pok. 311) po uprzednim otrzymaniu informacji z Biura Karier o możliwości odbioru karty. Sposób odbioru karty należy zadeklarować w momencie składania formularza zamówienia na kartę.

8. Czy mogę uzyczyć karty inej osobie?

Nie ? z Karty może korzystać wyłącznie jej posiadacz z ważnym dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.

9. W jaki sposób mogę otrzymać formularz zamówienia na kartę/gdzie znajdę formularz zamówienia na kartę?

Formularz zamówienia na kartę można pobrać ze strony www.bk.uksw.edu.pl lub poprosić o jego wydanie pracownika Biura Karier UKSW.

10. Kiedy mogę wyrobić Kartę Absolwenta UKSW?

Kartę mogą otrzymać już studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, studenci II roku studiów II stopnia oraz studenci III roku studiów I stopnia.

Ponadto studenci III i V roku w ciągu dwunastu miesięcy od momentu otrzymania karty muszą dostarczyć dokument poświadczający fakt ukończenia studiów.

W przypadku rezygnacji ze studiów bądź skreślenia z listy studentów ? kartę należy niezwłocznie zwrócić do Biura Karier UKSW.

11. W jaki sposób mogę wystąpić z Programu ?Karta Absolwenta UKSW??

Uczestnik Programu w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w projekcie, składając pisemną rezygnację, która wiąże się z koniecznością zwrotu karty.

 

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach