Zamów kartę / zrezygnuj z programu

 
 JEŚLI CHCESZ ZAPISAĆ SIĘ DO PROGRAMU I OTRZYMAĆ KARTĘ ABSOLWENTA UKSW
 • wypełnij elektroniczne Zgłoszenie do Programu „Karta Absolwenta UKSW” klikając w niebieski link, który został zamieszczony poniżej,
 • dokonaj jednorazowej, bezzwrotnej opłaty za wydanie karty w wysokości 20,00 PLN (na konto bankowe – Santander Bank Polska Nr 40 1090 1056 0000 0001 3714 3551, tytułem wpłaty - Karta Absolwenta UKSW) oraz dołącz dowód opłaty do Zgłoszenia,       
 • wyłącznie na prośbę BK UKSW (po uprzednim zarejestrowaniu się do Programu) dostarcz osobiście lub pocztą tradycyjną dokument poświadczający Twój status absolwenta ATK/UKSW w formie zaświadczenia o ukończeniu studiów wydanego przez właściwy dziekanat. Zaświadczenie musi zawierać:
  - imię i nazwisko,
  - informację o ukończonym kierunku studiów oraz stopniu studiów,
  - rok uzyskania dyplomu,
  - musi być podpisane przez osobę upoważnioną i opieczętowane ogólną pieczątką wydziału.

  Karta zostanie wysyłana do Ciebie pocztą na adres podany w złożonym Zgłoszeniu do Programu lub możesz odebrać ją osobiście w BK UKSW (po uprzednim umówieniu terminu        i godziny odbioru). W przypadku chęci odbioru osobistego w BK UKSW – Kartę należy odebrać w ciągu 60 dni od daty otrzymania informacji z BK UKSW o możliwości odbioru. Brak odbioru Karty, będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w Programie.
 
 JEŚLI CHCESZ ZREZYGNOWAĆ Z PROGRAMU
 • możesz w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie poprzez złożenie do BK UKSW elektronicznego formularza „Rezygnacji z uczestnictwa w Programie”  - niebieski link poniżej,
 • w związku z rezygnacją z Programu jesteś zobowiązany zwrócić Kartę do BK UKSW – pocztą tradycyjną lub osobiście.

 

 

                                  rejestracja do programu                             rezygnacja z programu

 

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach