Dokumenty praktykanta

1. Upoważnienie do odbioru dokumentów związanych z praktyką przez osoby trzecie - POBIERZ 

2. Spersonalizowana umowa oraz skierowanie wydawane są przez Biuro Karier po uprzedniej rejestracji na praktyki.

3. Dziennik praktyk - POBIERZ

4. Karta praktykanta - POBIERZ

5. Dokumenty TYLKO dla kierunku ekonomia - POBIERZ

6. Zaliczenie stażu / wolontariatu / praktyki zagranicznej na poczet praktyk - POBIERZ - nie dotyczy WNP

7. Zaliczenie pracy na poczet praktyk - dokument wycofany decyzją Prorektor ds.studenckich i kształcenia

8. Dokumenty TYLKO DLA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH ! 

UWAGA!! NOWY REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH NA WNP oraz NOWE DOKUMENTY DO POBRANIA 

      a) specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą (kierunek
          pedagogika, I stopień):

      b) specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą (kierunek       
          pedagogika, II stopień):

       c) specjalność: pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza ( I oraz II stopień):

      d) specjalność: pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i tyflopedagogika (kierunek
           pedagogika specjalna, I stopień):

      f) specjalność: pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka (kierunek pedagogika,
          II stopień):

9. Praktyki na Wydziałe Medycznym. Collegium Medicum UKSW:

Dokumentacja znajduje się na stronie Wydziału w zakładce studia-praktyki,

10. Dokumenty (które wypełnia nauczyciel) dla praktyk przygotowujących studentów do wykonywania zawodu nauczyciela obowiązują tylko dla Wydziałów, które zabezpieczyły środki na ten cel.

Dokumenty należy dostarczyć do Biura nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem praktyki. Dokumenty niepoprawnie wypełnione oraz dostarczone po tym terminie nie bedą przyjmowane. Uczelnia pokrywa wynagrodzenie za 13 h opieki nad praktykantem wg stawki 18,30 zł brutto/h

Podstawą do przyjęcia dokumentów jest zawarcie porozumienia między UKSW, a Szkołą             

  1. Zaświadczene o przychodach osiąganych poza UKSW
  2. Rachunek za wykonane prace zgodnie z umową zlecenia
  3. Umowa zlecenie (w 2 egzemplarzach)
  4. Oświadczenie do celów podatkowych i składkowych
  5. Oświadczenie do celów rozliczeń z ZUS
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach