Programy praktyk

Praktyka zawodowa jest nieodłączną częścią programu kształcenia i musi być zgodna z ramowych programem praktyki dla danego kierunku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studium Pedagogizacji

Wydział Teologiczny

Wydział Prawa Kanonicznego

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Wydział Nauk Historycznych

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Nauk Humanistycznych

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Wydział Nauk Pedagogicznych 

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Wydział Studiów nad Rodziną

Wydział Medyczny

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach