Dyżury Pełnomocników ds. praktyk

Na każdym wydziale dla poszczególnych kierunków studiów został wyznaczony pełnomocnik dziekana ds.praktyk, z którym można się skontaktować drogą meilową, jak również podczas wyznaczonych dyżurów w czasie trwania semestru.

Szanowni Państwo, dyżury Pełnomocników na rok akademicki 2021/22 zostały zaktualizowane, jednak w związku z trwającą sytuacją epidemiczną warto w pierwszej kolejności skontaktować się z Pełnomocnkiem mailowo. 

Studium Pedagogizacji Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Wydział Prawa i Administracji
Wydział Prawa Kanonicznego Wydział Studiów nad Rodziną 
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Wydział Teologiczny
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Wydział Nauk Humanistycznych 
Wydział Nauk Historycznych Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Wydział Medyczny. Collegium Medicum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach