Wiosenna edycja programu "Staże w instytucjach kultury"

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór do programu ?Staże w instytucjach kultury?, którego założeniem  jest umożliwienie studentom zdobycia praktycznej wiedzy nt. funkcjonowania instytucji kultury oraz pomoc w realizacji bieżących zadań instytucji.
 
Oferta staży skierowana jest do studentów 3 - 5 roku studiów magisterskich, 3 roku studiów licencjackich oraz 1 - 2 roku studiów uzupełniających magisterskich na kierunkach związanych z kulturą (np. historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, animacja kultury, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo, etnologia, archeologia, architektura, teatrologia, muzykologia, sztuki plastyczne, kinematografia) oraz do studentów szkół podyplomowych w zakresie zarządzania i animacji kultury, także absolwentów wymienionych kierunków, którzy nie ukończyli 28 roku życia.

Instytucja może powierzyć rekrutację stażysty Narodowemu Centrum Kultury lub skorzystać z możliwości przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi przez NCK stażystami. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 1-2 marca 2012 r.

Praktyki odbędą się w państwowych i samorządowych instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych oraz firmach prowadzących działalność związaną z obszarem kultury.

Termin odbywania staży w Edycji Wiosennej obejmuje okres od 8 marca do 29 czerwca 2012 r.
Zgłoszenia przyjmowane będą od 31 stycznia do 19 lutego 2012 r.

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY STUDENTÓW ORAZ INSTYTUCJE, FIRMY, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!


Dla najlepszych stażystów przewidziano bezpłatne warsztaty z zakresu zarządzania kulturą!

KONTAKT:
?    Regulamin projektu stażowego, warunki rekrutacji stażystów i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.kursnakulture.pl
?    Szczegółowych informacji udziela Irmina Recka-Wyżga, irecka@nck.pl, tel. (022) 2 100 117
 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach