Inne ciekawe strony

Poradniki

e-booki:

Bezpłate porady prawne

  • Rzecznik Praw Obywatelskich - po pomoc może się zwrócić każdy, kogo wolności lub prawa zostały naruszone przez władze publiczne
  • Helsińska Fundacja Praw Człowieka - Przyjmuje sprawy, w których doszło lub mogło dojść do naruszeń praw człowieka, zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, naruszenia nietykalności przez policję, do wolności osobistej, do informacji o działalności organów władzy państwowej i samorządowej itp. Fundacja nie zajmuje się sprawami socjalnymi, nie świadczy usług adwokackich.
  • Centrum Praw Kobiet - Udziela porad i pomocy w sprawach z zakresu prawa karnego (przemoc domowa), rodzinnego (sprawy rozwodowe, alimentacyjne, związane z władzą rodzicielską) oraz pracy.
  • Fundacja Dzieci Niczyje - Zajmuje się m.in. rozwodami, alimentami, prawem rodzinnym i karnym. Doradza prawnie. Udziela pomocy w napisaniu pisma do sądu, instytucji.
  • Zespół ds. Pomocy Ofiarom Przestępstw przy Urzędzie m.st. Warszawy - pomaga pokrzywdzonym mieszkańcom Warszawy i okolic, głównie ofiarom w sprawach karnych, ale też np. przemocy domowej. Udziela pomocy w pisaniu pism procesowych, apelacji, skarg, można zadać pytanie online.
  • Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Kolizji Drogowych "Alter Ego"- stowarzyszenie pomagaja poszkodowanym w wypadkach drogowych. Można skorzystać również z pomocy psychologa, rzeczoznawców oraz adwokatów

Kalkulator wynagrodzeń

Projekty dla osób niepełnosprawnych

Magazyn Rekruter

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach