VIII edycja Konkursu "Etyka w finansach"

Konkurs „Etyka w finansach” daje młodym osobom szansę aby podzieliły się pasją do wykonywanej pracy, obserwacjami, a także pomysłami na usprawnienie i ulepszenie systemu. Wymogiem podstawowym stawianym esejom konkursowym jest prezentacja innowacyjnej propozycji zmian mających na celu ochronę lub wykorzystanie wartości etycznych w świecie finansów.

W VIII polskiej edycji konkursu pula nagród sięga 30 000 zł.

Jak wziąć udział w konkursie?

Konkurs jest skierowany do osób, które nie ukończyły 35 roku życia.

Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5 000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny bądź sugerować propozycję praktycznego zastosowania etyki. Powinien prezentować pomysły innowacyjne.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w konkursie, wyślij wiadomość na adres: sekretarzkeb@zbp.pl lub wejdź na stronę: https://zbp.pl/dla-bankow/prawo-i-legislacja/konkurs.

Końcowy termin nadsyłania wypełnionych formularzy zgłoszenia upływa 11 stycznia 2021 r. (formularz dostępny: https://rejestracjazbp.pl/konkurs/ ).

Końcowy termin nadsyłania esejów upływa 1 marca 2021 r.

Więcej informacji o Konkursie można otrzymać wysyłając maila na adres: sekretarzkeb@zbp.pl

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach