Stanowisko dla Absolwentów kierunków technicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko główny specjalista do spraw: rozwoju oraz nadzoru nad wdrażaniem i utrzymaniem systemów informatycznych w Wydziale Nadzoru Informatycznego Biura Dyrektora Generalnego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe informatyczne lub na kierunku elektronika
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze IT związanego z wdrażaniem i utrzymaniem systemów informatycznych
 • Ukończone szkolenie z zakresu dobrych praktyk w świadczeniu usług informatycznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Wiedza w zakresie współczesnych technologii i rozwiązań teleinformatycznych (Microsoft, VMware, RedHat)
 • Znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem i utrzymaniem systemów IT w organizacji
 • Kompetencje: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

ZAKRES ZADAŃ

 • Projektowanie oraz nadzór, we współpracy z Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) i innymi komórkami organizacyjnymi KPRM, nad wdrożeniem i utrzymaniem rozwiązań IT usprawniających pracę.
 • Nadzór, we współpracy z innymi właściwymi komórkami organizacyjnymi Kancelarii, nad zapewnieniem właściwej jakości usług oraz realizacji zadań świadczonych przez COAR w obszarze IT.
 • Samodzielne przygotowywanie specyfikacji wymagań oraz innych dokumentów związanych z zamawianiem rozwiązań IT, udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz nadzór nad realizacją zawartych umów.
 • Opracowywanie propozycji wykorzystania odpowiednich rozwiązań informatycznych, rozwiązywanie problemów i wspieranie pracowników Kancelarii wiedzą techniczną.
 • Samodzielne nadzorowanie realizacji projektów teleinformatycznych, w tym monitorowanie postępów prac w projektach.

Pełna oferta oraz forma aplikacji: https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/glowny-specjalista,61421?fbclid=IwAR1FB9YIXHIE0EpHbYFzZpOa21CWGVJKwxW7bUX0LvLEiuy_pMLrGCuHnlQ

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach