Młodzieżowy Delegat do NATO - rekrutacja

Program Młodzieżowego Delegata do NATO jest skierowany do obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w  wieku od 19 do 29 lat, zainteresowanych historią Paktu Północnoatlantyckiego i integracji sojuszniczej, rozwojem technologii i strategii militarnych, udziałem Polski w misjach stabilizacyjnych Organizacji oraz promocją edukacji z zakresu bezpieczeństwa, obronności, geopolityki i praw człowieka.


Konkurs, mający na celu wyłonienie osoby Delegata, składa się z trzech etapów:

I.  Przeanalizowanie przez organizatorów zgłoszeń uczestników i wybór na ich podstawie najbardziej interesujących kandydatów.

II. Przygotowanie przez kandydatów konspektu projektu związanego z podanym przez organizatorów tematem, który kandydat zobowiązuje się wykonać w trakcie swojej potencjalnej kadencji jako Delegat.

III. Osoby wybrane, spośród uczestników etapu projektowego, zostaną zaproszone na rozmowę z przedstawicielami Forum Młodych Dyplomatów oraz głównych organizacji partnerskich. Komisja złożona z przedstawicieli tych instytucji wybierze w tej drodze osobę, która przez rok będzie pełniła rolę Młodzieżowego Delegata.

Zadaniami Młodzieżowego Delegata do NATO są:

- promocja Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego oraz osiągnięć Polski w ramach NATO,

- uczestnictwo w konferencjach, forach i innych wydarzeniach dotyczących obronności i  bezpieczeństwa,

- uczestnictwo w posiedzeniach sejmowej i senackiej Komisji Obrony Narodowej,

- podejmowanie działań na rzecz zwiększenia świadomości młodzieży w dziedzinie bezpieczeństwa,

- wspieranie inicjatyw angażujących młodych obywateli w debaty dotyczące działalności NATO,

- edukowanie w zakresie bezpieczeństwa militarnego, energetycznego, gospodarczego i identyfikacyjnego,

- pomoc w realizacji podstawowych celów Polski w NATO na poziomie młodzieżowym,

- współpraca ze Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO,

- promocja akademii, uroczystości oraz olimpiad i innych konkursów szerzących wiedzę o NATO

 

Linki do stron z informacjami:

https://www.facebook.com/ForumMlodychDyplomatow/posts/10157636586613131

https://www.facebook.com/natodelegate

 

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://forms.gle/tNe7R8zKr8B6gidY7

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach