Praktyki w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Studenci, którzy są zainteresowani odbyciem praktyki wakacyjnej w Sądziej Okręgowym w Warszawie, mogą ją zrealizować poprzez program praktyk absolwenckich - praktyka płatna na zasadzie pracy w wymiarze minium 1 miesiąca. W kwestiach formalnych prosimy bezpośrdnio kontakotwać się z Sądem pod numerme tel. 22 440 51 26 lub 22 440 52 25.

Praktyki absolwenckie zaliczają Państwo u Pelnomocnika Dziekana ds praktyk na swoim kierunku i rozliczają w Biurze Karier na podstawie Oświadczenia o odbyciu praktyk na innych zasadach (Załącnik nr 8) - dokument do pobrania na naszej stronie http://bk.uksw.edu.pl/node/20  dołączając do niego Zaswiadczenie z Sądu o odbyciu praktyki potwierdzajace termin praktyki i zakres pełnionych obowiązków wraz z krótką opinią opiekuna praktyki. 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach