Służba Kontrwywiadu Wojskowego proponuje stanowisko służbowe w jednostce ewidencji i archiwum

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom absolwentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz doceniając umiejętności i kwalifikacje zdobyte w murach alma mater Służba Kontrwywiadu Wojskowego informuje o naborze na stanowiska służbowe w jednostce organizacyjnej zajmującej się ewidencją i archiwum.

 

CZYM MOŻESZ SIĘ ZAJMOWAĆ:

 • realizacją zamówień użytkowników na materiały archiwalne
  do jednostki organizacyjnej w celu ich udostępniania,

 • przyjmowaniem materiałów archiwalnych do zasobu archiwalnego w celu ich zabezpieczenia,

 • aktualizacją inwentarza topograficznego w celu zapewnienia aktualnej i dokładnej informacji na temat rozmieszczenia zasobu archiwalnego,

 • przeprowadzaniem procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej,

 • szkoleniem pracowników i współpracowników w zakresie znajomości przepisów kancelaryjno – archiwalnych,

 • bieżącą aktualizacją wewnętrznych przepisów dot. archiwizacji
  i czynności kancelaryjnych oraz przeprowadzanie procedur akceptacji tych przepisów przez Archiwum Państwowe.

KOGO POSZUKUJEMY:

 • osób skrupulatnych, dobrze zorganizowanych i lubiących pracę z dokumentami.

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

 • bardzo dobrej znajomości ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

 • umiejętności klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów do archiwów państwowych
  i brakowania dokumentacji niearchiwalnej,

 • dobrej znajomości obsługi pakietu MS Office, w szczególności
  Excel,

 • umiejętności komunikacji i współpracy z innymi pracownikami,

 • wysokiej kultury osobistej i dobrej pamięci.

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie aplikacji (cv, list motywacyjny) na adres: biuro.kadr4@skw.gov.pl

SKW zastrzega sobie odpowiedź jedynie na wybrane aplikacje.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach