"Nie tylko kasa" - dlaczego wynagrodzenie nie powinno warunkować wyboru pierwszej pracy?

Wielu młodych ludzi przyznaje, że głównym argumentem przemawiającym za wyborem konkretnej posady są kwestie finansowe. W rzeczywistości jednak pierwsza praca powinna być przede wszystkim szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego, co w przyszłości zaowocuje bardziej intratnymi propozycjami.

Doświadczenie ważniejsze od pieniędzy
Na początku drogi zawodowej dobrze jest zachować pokorę – określając swoje oczekiwania finansowe, warto ocenić poziom swojej wiedzy, doświadczenia i kompetencji. Bez zdobycia praktycznych umiejętności i sprawdzenia się w danej profesji nie należy wymagać stanowiska dyrektora lub managera. Pierwsza praca powinna być przede wszystkim oknem do zdobycia cennego doświadczenia. Znalezienie zatrudnienia w renomowanej firmie będzie mocnym punktem w CV. Możesz zdecydować się nawet na bezpłatny staż, jeśli dzięki temu zyskasz korzyści, których nie przelicza się na dobra materialne.

Odpowiednia atmosfera w pracy
Warto zadbać o to, aby jak najlepiej poczuć się w swojej pierwszej pracy. Dobrze jest zapoznać się z różnymi kwestiami. Możliwość pracowania w młodym, dynamicznym zespole jest równie ważną korzyścią, co satysfakcjonujące wynagrodzenie. Osoby, które nie czują się dobrze w dużych korporacjach, powinny aplikować do mniejszych firm, nawet jeśli byłoby to związane z mniej korzystnymi warunkami finansowymi.

Przed wysłaniem CV na konkretne stanowisko należy dokładnie zapoznać się z wybranym ogłoszeniem. Warto dowiedzieć się, jakie możliwości rozwoju oferuje pracodawca i jakie projekty realizuje, jakie zadania będziesz wykonywać, jakie kompetencje są kluczowe, jakie wartości promuje firma itd. Mając komplet potrzebnych informacji, z większą świadomością przygotujesz się do spotkania rekrutacyjnego.

Sprawdź oferty pracy na: https://www.pracuj.pl

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach