„Będziesz miłował” – wolontariacki projekt historyczny

Projekt "Będziesz miłował" stworzony przez Mt 5,14 Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Z powodu pandemii zmieniono formułę projektu i wolontariusze będą mogli pracować online, cel pozostał ten sam - przybliżenie i upamiętnienie sylwetek kolejnych kapelanów Powstania Warszawskiego. W tym roku zostanie opracowany biogramy księży, którzy zajmowali najwyższe stanowiska w warszawskich strukturach Armii Krajowej.

Biogramy zostaną opublikowane na stronie internetowej muzeum, a dodatkowo stworzona zostanie ścieżka edukacyjna prezentująca miejsca związane z wybranymi kapelanami przy użyciu platformy Google Earth.

Etapy projektu:

 1. Rekrutacja wolontariuszy

 2. Szkolenie/ wykład z zakresu Historii Powstania Warszawskiego (roli kapelanów) w zależności od sytuacji pandemicznej wersja stacjonarna lub online

 3. Etap prac badawczych

  1. Do każdego kapelana opracowanie dwóch biogramów:

   1. Krótka notatka która zostanie opublikowana na Google Earth jako część spaceru edukacyjnego.

   2. Rozbudowany biogram, który będzie opublikowany na stronie internetowej Muzeum (max 5 stron A4) wraz z bibliografią, dodatkowo zachęcamy załączania zdjęć.

  2. Etap weryfikacji treści

  3. Etap publikacji

 4. Podsumowanie projektu

Zadania dla wolontariuszy:

 1. wyszukiwanie informacji dotyczących kapelanów

 2. wyszukiwanie zdjęć na wolnych licencjach

 3. prace badawcze, polegające na poszukiwaniu źródeł i nowych informacji dotyczących kapelanów

 4. przygotowanie not biograficznych kapelanów

Daty:

 1. Rekrutacja wolontariuszy 23.06 - 05.07

 2. szkolenie - 1,5 - 2 godz. w dniach między 20 - 24.07

 3. prace badawcze - 27.07 - 13.09

 4. publikacja biogramów - 25.09 - 02.10

Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza:

 1. wykład online lub w zależności od sytuacji stacjonarny z zakresu historii Powstania Warszawskiego

 2. wsparcie merytoryczne historyka

 3. zdobycie umiejętności z zakresu przeprowadzania kwerend i pracy ze źródłami historycznymi

 4. zdobycie umiejętności pisania krótkich tekstów o tematyce historycznej

 5. zdobycie doświadczenia w pracy projektowej

 6. porozumienie wolontariackie

 7. zaświadczenie (również o odbyciu praktyk) lub referencje

Dodatkowe wymagania:

 1. zainteresowanie historią oraz podstawowa wiedza w tym zakresie

 2. chęć nauczenia się korzystania ze źródeł historycznych i ich interpretacji

 3. umiejętność wyszukiwania informacji

 4. dociekliwość, sumienność, dokładność, rzetelność

 

Zgłoszenia należy kierować na adres wolontariat@mt514.pl

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach