Stypendium dla doktorantek i doktorantów

Miasto stołeczne Warszawa uruchamia nabór do drugiej edycji programu stypendialnego m.st. Warszawy dla doktorantek i doktorantów.

Stypendia przyznawane są młodym naukowcom, którzy zaproponują realizację projektu badawczego w jednym z obszarów wskazanych przez Urząd m.st. Warszawy. Lista obszarów badawczych znajduje się na stronie: www.um.warszawa.pl/SDD.

Oprócz wsparcia finansowego stypendysta może liczyć na opiekę pracownika merytorycznego Urzędu. Wyniki pomyślnie zrealizowanych stypendialnych projektów badawczych znajdą zastosowanie w kształtowaniu polityk miejskich.

Termin zgłaszania wniosków stypendialnych to 8 lipca br.

Spotkania konsultacyjne dla osób zainteresowanych stypendiami m.st. Warszawy dla doktorantów odbędą się w dniach 17 - 23 czerwca.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

· www: http://www.um.warszawa.pl/SDD
· mailem: naukowa@um.warszawa.pl
· telefonicznie: + 48 22 443 01 76 (pon.-pt. w godz. 8.00-16.00)

  

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach