Konkurs Ministerstwa Finansów

Zaproponuj nowe ścieżki współdziałania biznesu z administracją skarbową i zostań podatkowym liderem!

Celem konkursu jest zbliżenie do siebie administracji skarbowej i przedsiębiorców, poszukiwanie sposobów dialogu z przedsiębiorcami i wdrażanie nowych ścieżek współpracy. To mogą być coraz bardziej popularne w wielu krajach mediacje i porozumienia zawierane między firmami a administracją, czy też monitoring horyzontalny.

Pracę konkursową pt. "Partnerstwo biznesu z fiskusem" należy wysłać do 30 czerwca 2020 r. na adres praktyki@mf.gov.pl. Praca nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4, czcionka 12.

Do pracy należy dołączyć CV, wypełnioną kartę zgłoszenia udziału w konkursie oraz kopię dokumentu potwierdzającego status studenta/absolwenta na kierunku prawniczym lub ekonomicznym (np. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta lub skan dyplomu ukończenia studiów).

Laureaci zdobędą płatny staż w Ministerstwie Finansów oraz udział w grupie roboczej, która zajmuje się tworzeniem nowych rozwiązań podatkowych.

Szczegóły na stronie www.gov.pl/web/finanse  

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach