ABW - oferta praktyk z obszaru analitycznego

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oferuje możliwość odbycia bezpłatnych, 4-tygodniowych, praktyk studenckich we wrześniu 2020 roku, w Warszawie. Praktyki przeznaczone są dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, którzy przed rozpoczęciem praktyk będą mieli zaliczone co najmniej  6 semestrów.

 


Preferowane specjalizacje to:
- socjologia,
- politologia,
- stosunki międzynarodowe,
- bezpieczeństwo wewnętrzne.

W czasie praktyk studenci będą w szczególności dokonywać tematycznych analiz źródeł otwartych zakończonych przygotowaniem dokumentów analitycznych o różnorodnym poziomie złożoności.


Warunki i procedura aplikacyjna zostały opisane w regulaminie praktyk.

REGULAMIN PRAKTYK

FORMULARZ APLIKACYJNY


Ilość miejsc ograniczona. Agencja zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane zgłoszenia.


W związku z aktualną sytuacją epidemiczną Agencja dopuszcza przyjęcie dokumentów bez załącznika "ZGODA DZIEKANA NA ODBYCIE PRAKTYKI STUDENCKIEJ W AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO"  oraz  przesłanie wniosku w postaci pdf lub skanu na adres: kr.bk@abw.gov.pl z dopiskiem w temacie maila: PRAKTYKI.


Zgłoszenia przyjmowane będą do 30.06.2020 r.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach