ABW - oferta praktyk dla studentów WPiA

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oferuje możliwość odbycia bezpłatnych, 4-tygodniowych, praktyk studenckich we wrześniu 2020 roku, w Warszawie. Praktyki przeznaczone są dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, którzy przed rozpoczęciem praktyk będą mieli zaliczone co najmniej 3 semestry.

 

Preferowane specjalizacje to:
- prawo administracyjne materialne i procesowe,
- prawo konstytucyjne,
- prawo zamówień publicznych,
- prawo międzynarodowe,
- ewentualnie prawo cywilne materialne lub procesowe.


W czasie praktyk studenci będą w szczególności brać udział w pracach związanych z:
- procesem legislacyjnym aktów normatywnych lub wewnętrznych aktów prawnych Szefa ABW,
- współpracą międzynarodową,
- formułowaniem stanowisk prawnych i współpracę przy sporządzaniu opinii prawnych,
 - a także w przygotowywaniu projektów stanowisk w sprawach administracyjnych.


Warunki i procedura aplikacyjna zostały opisane w regulaminie praktyk

REGULAMIN PRAKTYK

FORMULARZ APLIKACYJNY


Ilość miejsc ograniczona. Agencja zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane zgłoszenia.


W związku z aktualną sytuacją epidemiczną Agencja dopuszcza przyjęcie dokumentów bez załącznika "ZGODA DZIEKANA NA ODBYCIE PRAKTYKI STUDENCKIEJ W AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO"  oraz  przesłanie wniosku w postaci pdf lub skanu na adres: kr.bk@abw.gov.pl
z dopiskiem w temacie maila: PRAKTYKI.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30.06.2020 r.


 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach