Oferta praktyk zawodowych dla kierunków informatycznych i pedagogicznych w KRUS

Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie zaprasza studentów kierunków informatycznych i pedagogicznych do odbycia praktyk zawodowych.

Praktyki dla kierunków informatycznych realizowane będą w Biurze Informatyki. Program obejmuje zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu informatycznego, w tym z metodami zabezpieczania funkcjonowania infrastruktury IT w obszarze cyberbezpieczeństwa, a także realizację przedsięwzięć projektowych obejmujących budowę systemów IT i ich modyfikację.

Praktyki dla kierunków pedagogicznych realizowane będą w Biurze Prewencji. Program praktyk obejmuje zapoznanie z obszarami edukacji społecznej mającej na celu podniesienie świadomości w obszarze bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych, w tym formy docierania do rolników oraz sposoby aktywizacji środowisk wiejskich.

Termin: przełom sierpnia i września.

Zgłoszenia należy wysłać do 31.07.2020 na adres mailowy: s.kulik@uksw.edu.pl, w treści maila podając imię, nazwisko, kierunek, rok studiów, proponowaną liczbę godzin praktyk do odbycia w KRUS.

Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zakwalifikowane zostaną mailowo poinformowane o dalszych krokach.


 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach