UWAGA!! Zaliczenie praktyk studenckich w formie zdalnej dla kierunku Prawo

Terminy dyżurów pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich na kierunku Prawo dr Mateusza Tchórzewskiego: każda sobota w okresie od 21 maja do 30 czerwca 2020 r., w godzinach od 9.00 do 10.30.

Tryb:

1. W godzinie rozpoczęcia dyżuru (nie wcześniej) student przesyła mail na adres m.tchorzewski@uksw.edu.pl, mail powinien zawierać:

a) Imię, nazwisko, nr indeksu stude nta,informacja - studia stacjonarne/niestacjonarne;  

b) Skany wypełnionego i podpisanego  formularza (np. oświadczenie o odbyciu praktyk na innych zasadach);

c) Skan dokumentów potwierdzających odbycie praktyk (np. umowa o pracę, odpowiednie zaświadczenie);

d) Skan pisemnego zobowiązania się studenta do dostarczenia do dziekanatu, najpóźniej w dniu obioru dyplomu, ww. dokumentów w formie papierowej; zobowiązanie powinno zawierać w szczególności: imię, nazwisko, nr indeksu, wyliczenie przedmiotowych dokumentów.

Uwaga: każdy z wyżej wymienionych skanów w nazwie pliku powinien zawierać: pierwszą literę imienia, nazwisko, nr indeksu, oznaczenie treści dokumentu (np. ośw. o odbyciu praktyki).

2. W odpowiedzi na maila przesłany zostanie link (zaproszenie) do telekonferencji.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach