Praktyki w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

Zachęcamy studentów do odbycia praktyki studenckiej w Departamencie ds. Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie bądź u Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w placówkach na terenie całego kraju. Wykaz województw  i  placówek, na  terenie których pracują  Rzecznicy znaleźć można pod adresem https://www.gov.pl/web/rpp/rzecznicy-praw-pacjenta-szpitala-psychiatrycznego.

Oferta  praktyk  jest skierowana przede wszystkim do studentów, którzy rozważają możliwość podjęcia pracy  w obszarze psychiatrii, ochrony zdrowia i praw pacjentów  oraz tych, którzy pragną zdobyć doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

Studenci, którzy wyrażą  zainteresowanie odbyciem praktyk, zostaną poinformowani  o dalszych  krokach, wynikających z bieżącego rozwoju sytuacji epidemicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące  praktyk studenckich dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rpp/praktyki-studenckie-staz-dla-bezrobotnych-wolontariat.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31.05.2020 r.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach