Projekt Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością

Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków PFRON. Pierwsza tura projektu trwa do końca 2020 roku.

Zapraszamy do uczestnictwa osoby:

 • Z orzeczoną niepełnosprawnością;
 • Zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego;
 • Realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku;
 • Posiadające tytuł zawodowy lub stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 • Nieaktywne zawodowo.

W ramach projektu oferowane są:

 • Wsparcie pośrednika pracy;
 • Wsparcie psychologa i doradcy zawodowego w zakresie aktywizacji zawodowej;
 • Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym;
 • Badania lekarskie, szkolenie BHP;
 • Szkolenia zawodowe;

Potencjalni Uczestnicy Projektu zobowiązani są do przedstawienia następujących dokumentów:

 • Formularz rekrutacyjny, deklaracja uczestnictwa w projekcje oraz klauzulę RODO.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności,
 • Oświadczenie, iż Uczestnik Projektu nie bierze udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON mających na celu aktywizację zawodową osób
  z niepełnosprawnością,
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim roku;

Więcej informacji odnośnie konkretnych stanowisk stażowych z uwzględnieniem wymagań postawionych przez organy administracji publicznej można uzyskać bezpośrednio w Fundacji:

Fundacja Znajdź Pomoc
al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa, Polska
e- mail: absolwent@znajdzpomoc.pl

tel: 577 648 000 lub 22 299 29 28

Udział w projekcie „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” pozwoli Ci na podniesienie Twoich kompetencji, pomoże Ci w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i ułatwi znalezienie pracy.

Liczba miejsc jest ograniczona - zadzwoń do nas już dziś!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny

Zał. 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zał. 3 RODO

Zał. 4 Rezygnacja z projektu

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach