Projekt Stażysta Plus dla osób z niepełnosprawnością

Fundacja Znajdź Pomoc zaprasza do udziału w projekcie "Staże zawodowe" w ramach konkursu „Stażysta Plus” (Program Stabilne Zatrudnienie), współfinansowanego ze środków PFRON.

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

-  zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, wielkopolskiego  oraz kujawsko pomorskiego;

- w wieku 18-64 lata;

- nieaktywne zawodowo;

- niepobierające świadczeń emerytalnych.

 

W ramach projektu oferowane są uczestnikom następujące formy wsparcia:

- wsparcie Trenera Pracy;

- wsparcie psychologa i doradcy zawodowego w zakresie aktywizacji zawodowej;

- trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym,

- refundację kosztów dojazdów do/z miejsc realizacji staży,

- badania lekarskie, szkolenie BHP.

 

Potencjalni Uczestnicy Projektu zobowiązani są do przedstawienia następujących dokumentów:

- formularz rekrutacyjny, deklaracja uczestnictwa w projekcje oraz klauzulę RODO.

- CV z informacją o posiadanych kwalifikacjach i/lub doświadczeniu,

- orzeczenie o niepełnosprawności,

- oświadczenie, iż Uczestnik Projektu nie bierze udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON  
  mających na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością,

- jeśli wymaga tego stanowisko również dyplom ukończenia studiów wyższych,

 

Więcej informacji odnośnie do konkretnych stanowisk stażowych z uwzględnieniem wymagań postawionych przez organy administracji publicznej można uzyskać bezpośrednio w Fundacji:

Fundacja Znajdź Pomoc
al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa, Polska
e- mail: stazysta@znajdzpomoc.pl
www.znajdzpomoc.pl

tel: 577 648 000 lub 22 299 29 28

 

Staże zawodowe realizowane będą głównie na terenie Warszawy, Gdańska, Olsztyna, Poznania, Bydgoszczy, Elbląga, Torunia oraz we Włocławku.

Udział w projekcie „Stażysta Plus” pozwoli Ci na podniesienie Twoich kompetencji, pomoże Ci w zdobyciu nowego zawodu i ułatwi znalezienie pracy.

Liczba miejsc jest ograniczona - zadzwoń do nas już dziś!

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach