Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia - szkolenie zamknięte Narzędzia wspierajace osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-B056/17

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAPROSZENIE NR 11/WPD/2019

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na usługę przeprowadzenia szkolenia zamkniętego o tematyce „Narzędzia wspierające osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy” dla 3 osobowej grupy doradców zawodowych w salach UKSW w Warszawie w ramach projektu pn.: Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW,  realizowanego
w Biurze Karier UKSW.

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach