Zaproszenie nr 02/ABK/B056/2019 do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkolenia i akredytacji z analizy ról zespołowych dla 3 doradców zawodowych

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-B056/17

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAPROSZENIE NR 02/ABK/B056/2019

do składania ofert

na  USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA Z ANALIZY RÓL ZESPOŁOWYCH
DLA 3 DORADCÓW ZAWODOWYCH ORAZ PROCESU AKREDYTACJI Z UMIEJĘTNOŚCI WYKORZYSTANIA
ANALIZY RÓL ZESPOŁOWYCH DLA 3 DORADCÓW ZAWODOWYCH

w ramach projektu „Wiem, potrafię, działam.
Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW”
realizowanego w Biurze Karier

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkolenia z analizy ról zespołowych dla 3 doradców zawodowych oraz przeprowadzenie procesu akredytacji dot. umiejętności wykorzystania analizy ról zespołowych
dla 3 doradców zawodowych
w ramach projektu Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW w ramach Działania 3.1, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Ogłoszenie o zamówieniu

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach