Odbiór dokumentów dotyczących praktyk

Szanowni studenci, podczas odbioru dokumentów w Biurze Karier związanych z praktykami będą Państwo proszeni o okazanie legitymacji studenckiej, prosimy o posiadanie legitymacji podczas wizyty w BK. 

Jednocześnie informujemy, że w przypdaku gdy dokumenty odbiera osoba trzecia, musi posiadać ona upoważnienie wypełnione przez studenta. Jedynie na tej podstawie dokumenty będą wydane. Upoważnienie do pobrania znajduje się tutaj, oraz w zakładce Praktyki -> dokumenty ptaktykanta.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach