Spotkanie z Urzędem Komunikacji Elektronicznej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, które odbędzie się 15 marca (piątek) w godz. 9:45-11:15 w sali 106 bud. nr 21. Spotkanie jest dedykowane studentom i absolwentom zainteresowanym zagadnieniami prawnymi z dziedziny prawa telekomunikacyjnego i prawa ochrony konkurencji i konsumentów.
 
W trakcie prezentacji studenci dowiedzą się:
 
- jakie zadania realizują prawnicy w UKE, tj. jak zmieniany jest rynek telekomunikacyjny i jakie są pozytywne skutki tej regulacji,
 
- jak wygląda ochrona i edukacja konsumentów,
 
- jakie sprawy prowadzone są w ramach obsługi prawnej, postępowań sądowych i legislacji,
 
- jak prowadzone jest postępowanie administracyjne.
 
 
 
W trakcie spotkania zostaną omówione faktycznie prowadzone sprawy oraz zostaną przedstawione kazusy (case-studies) do rozwiązania przez uczestników spotkania.
 
 
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach