IT Career Summit - Twoja Kariera w branży IT

Projekt PFRON dla studentów z niepełnosprawnościami

Rozpoczęłą się rekrutacja uczestników do projektu: „Doradztwo + szkolenia + staż = PRACA. Aktywizacja zawodowa absolwentów z niepełnosprawnością” współfinansowanego ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Absolwent”. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie można pobrać ze strony www.kson.pl, gdzie znadują się również szczegółowe informacje. Plakat

Dokumenty należy składać:

  • osobiście w Biurze projektu: Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Os. Robotnicze 47a, 58-506 Jelenia Góra;
  • pocztą/kurierem na adres jak wyżej;
  • drogą elektroniczną (skany podpisanych dokumentów) na adres e-mail: koordynator@kson.pl;

 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie do 20 stycznia 2018r. do godz. 15.00  r.

W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową decyduje data wpływu do Biura projektu. W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: info@kson.pl lub telefoniczny 794-964-456  z Panią Anną Daskalakis - specjalistą ds rekrutacji i promocji (codziennie w godz. 10.00-15.00).


 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach