IT Career Summit - Twoja Kariera w branży IT

Projekt Aktywny absolwent

Instytut Tyflologiczny Polskiego związku Niewidomych zaprasza o udziału w projekcie „Aktywny Absolwent” współfinansowanym ze środków PFRON, realizowanym w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

 

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
  • są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych,
  • są mieszkańcami woj. mazowieckiego.

 

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Uczestnikom oferujemy:

  • szkolenia i kursy zawodowe,
  • naukę języków obcych,
  • płatne staże zawodowe,
  • doradztwo i coaching.

 

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się do pobrania na stronie http://pzn.org.pl/projekt-aktywny-absolwent/

 

We wszystkich sprawach dot. projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się z nami również telefonicznie nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach