Proponowane miejsca praktyk

Nie wiesz, gdzie odbyć praktykę?

Skorzystaj z miejsc, z którymi Uczelnia ma podpisane porozumienia. Wystarczy, że skontaktujesz się z daną placówką i, powołując się na podpisane porozumienie, ustalisz terminy, w których chcesz odbywać praktyki, a następnie zarejestrujesz się na stronie Biura Karier.

Chcielibyśmy odpowiedzieć na Wasze oczekiwania, dlatego zachęcamy do przesyłania propozycji miejsc, gdzie chcielibyście odbyć praktykę. Dodatkowo będziemy wdzięczni za krótki opis instytucji i kontakt do osoby odpowiedzialnej za praktykantów w danym zakładzie pracy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • AchA Public Relations sp. z o.o. - powstała z myślą o rzetelnym i profesjonalnym budowaniu świadomości marek naszych klientów. Zajmujemy się doradztwem, planowaniem strategicznym i prowadzeniem projektów z dziedziny komunikacji i PR. Swoimi pomysłami i energią zarazimy każdego. Jesteśmy zakręceni, uwielbiamy to, co niestandardowe i niebanalne. Entuzjazm wznosi nas wysoko, a dzięki doświadczeniu wybieramy trasy najlepsze dla naszych Klientów. Oferta praktyk.
 • Amicus Media Sp. z o.o. / telewizja internetowa razem.tv - zapewnia codzienny dostęp do niezależnych informacji w formie materiałów wideo komentowanych przez wybitnych polskich publicystów i ich gości. Zapraszają: Bronisław Wildstein, Tomasz Terlikowski, Joanna Lichocka. Razem.tv to telewizja internetowa, która pozwala głębiej zrozumieć otaczającą rzeczywistość. Istotną część naszej oferty stanowią reportaże i filmy dokumentalne. Podczas praktyk studenci takich kierunków jak: kulturoznawstwo, filologia, dziennikarstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka oraz wszyscy zainteresowani mediami mogą szlifować swoje umiejętności w: zbieraniu materiałów dziennikarskich i ich wstępne opracowanie (dokumentacja), pracach redakcyjnych, pracy w studiu telewizyjnym, marketingu ze szczególnym uwzględnieniem e-marketingu, asystowaniu dziennikarzom w trakcie zdjęć i montażu, tworzeniu archiwum zdjęciowego (kategoryzacja, wybór i opis materiałów), pracy w administracji.
 • Battara Bartoszek Kuliński BBK Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.p. - wiadczy swoje usługi zarówno polskim, jak i zagranicznym Klientom, ze szczególną specjalizacją związaną z rynkiem włoskim
 • Biblioteka Narodowa - Studenci zainteresowani konkretną ofertą znajdującą się na stronie oferty.praca.gov.pl proszeni są o rejestrację na praktykę na stronie BK z dopiskiem w zgłoszeniu nr oferty. Do biblioteki konieczne jest oprócz NNW dodatkowo ubezpieczenie OC.

 • Centrum Badań Marketingowych INDICATOR - należy do firm najdłużej działających na rynku badawczym w Polsce (od 1990 roku), zajmuje się badaniami ilościowymi i jakościowymi. Zakres obowiązków praktykanta.
 • Centrum Onkologii - Instytut im. Mari Skłodowskiej - Curie - studenci biologii zainteresowani odbywaniem praktyk w Instytucie proszeni sa o kontakt z pracownikiem Wydziału - dr Magdaleną Żmudą- Baranowską pod adresem magzmuda@gmail.com
 • Centrum Projektów Europejskich - wspiera administracyjno-merytoryczne instytucje realizujące programy operacyjne Współpracy Transgranicznej i Współpracy Międzyregionalnej, wykonuje zadania w ramach POKL. Szczegóły
 • Centrum Unijnych Projektów Transportowych - celem Centrum Unijnych Projektów Transportowych jest racjonalne i efektywne wykorzystanie do 2023 roku wszystkich środków Unii Europejskiej przeznaczonych na dofinansowanie projektów transportowych. Studenci (takich kierunków jak: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia, europeistyka, historia, politologia, prawo, stosunki międzynarodowe, socjologia i in.) zainteresowani praktyką proszeni są o kontakt z CUPT. Informacja o naborze.
 • Fundacja TUS - Fundacja prowadzi audyty miejsc publicznych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Dane o dostępności miejsc publicznych dostępne są w Niepełnosprawniku -  jedynej tego rodzaju bazie danych w Polsce. Niepełnosprawnik pomaga osobom z niepełnosprawnościami znaleźć usługi blisko domu i obecny jest w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu. W ramach organizowanych przez Fundację praktyk studenci dokonują pomiarów obiektów użyteczności publicznej na potrzeby bazy www.niepelnosprawnik.eu.

 • Fundacja Hereditas - celem fundacji jest ochrona dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie kulturowego, cywilizacyjnego i społecznego rozwoju kraju - praktyki dla studentów WNHiS.

 • Fundacja White Star Foundation - Misją White Star Foundation jest pomoc dzieciom znajdujących się w sytuacjach uniemożliwiających ich pełen rozwój. Misją grupy fundacji White Star jest wyrównanie szans dzieci mniej uprzywilejowanych w Polsce oraz zapewnienie im jednakowego, jak u ich bardziej uprzywilejowanych rówieśników, dostępu do zasobów celem wzmocnienia ich jakości życia, zdrowia i edukacji.

 • Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym - celem Fundacji jest pomoc i edukacja dzieci z niepełnosprawnością oraz  przysposabianie do pracy i samodzielnego życia osób dorosłych z niepełnosprawnością.

 • Fundacja Otwarty Kod Kultury postała powołana do życia w sierpniu 2003 r. Głównym zadaniem Fundacji jest propagowanie kultury artystycznej, w tym opieka nad czasopismami kulturalnymi ukazującymi się w Polsce, a także promocja animacji artystycznej.
 • Fundacja Bank Żywności SOS jest organizacją pozarządową non profit. Bank nie prowadzi działalności gospodarczej. Celem naszej pracy jest pozyskiwanie żywności zagrożonej zmarnowaniem, a następnie przekazywanie jej najbiedniejszym mieszkańcom województwa mazowieckiego.
 • Fundacja Nowoczesna Polska  konsekwentnie działa na rzecz nowoczesnej edukacji. Realizuje cenione i potrzebne projekty, promując wykorzystanie możliwości internetu do celu polepszenia jakości edukacji w Polsce. Praktyki realizowane w ramach projektu Wolne Lektury.
 • Fundacja Ośrodek Karta to niezależna organizacja pozarządowa zajmująca się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej (od początków XX wieku do roku 1989), niesieniem wiedzy o człowieku współczesnym oraz szerzeniem tolerancji i demokracji.

 • Fundacja Pomoc Rodzinie w Łomiankach działająca od 5 listopada 1997 roku, od początku swego istnienia miała na celu: organizowanie szeroko zakrojonej działalności na rzecz kształtowania prawidłowych relacji miedzy osobowych w rodzinie i postaw rodzin w relacji do społeczeństwa, kształcenie rodzin w zakresie naturalnych metod planowania rodziny, inicjowania i tworzenia form współpracy i samopomocy między rodzinami z uwzględnieniem szczególnej sytuacji osób niepełnosprawnych w rodzinie, formacji i kształcenia osób, które w przyszłości miałyby kierować działalnością na rzecz rodziny.

 • Fundacja Koncept Europa jest innowacyjnym przedsięwzięciem w polskiej przestrzeni informacji o Unii Europejskiej i Europie. Kluczowym przedsięwzięciem Fundacji jest stworzenie i rozwijanie portalu internetowego www.UniaEuropejska.org, zawierającego, prócz bieżących wiadomości dotyczących Unii Europejskiej i Europy, informacji dotyczących m.in. podstaw prawnych, poszczególnych polityk, unijnych instytucji czy historii integracji europejskiej, również wywiady, komentarze, felietony, recenzje książek, informacje o ciekawych wydarzeniach i konferencjach, a także linki do interesujących stron internetowych. Praktyki dla studentów takich kierunków, jak: dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, politologia, europeistyka oraz dla wszystkich zainteresowanych tematyką unijną.

 • Fundacja Niezależnych Inicjatyw Studenckich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

 • Fundacja Uniwersytet Dzieci - praktki dla studentów kulturoznawstwa, filologii plskiej oraz pedagogoki.

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukowie - Ośrodek realizuje następujące zadania: pomoc społeczną, zasiłki rodzinne, dodatki mieszkaniowe, fundusz alimentacyjny, usługi opiekuńcze,  dożywianie. Studenci zainteresowani odbyciem praktyki (z kierunków: psychologia, praca socjalna, pedagogika) proszeni są o kontakt z kierownictwem GOPS-u.
 • INDOS Warszawa SA - INDOS WARSZAWA SA jest uznaną firmą na rynku usług zarządzania wierzytelnościami. Spółka z sukcesem od ponad 18 lat świadczy usługi w zakresie windykacji i zakupu wierzytelności. Praktyki dla studentów prawa: szczegóły.
 • Infor - portal oferuje praktyki studentom prawa i administracji, którzy ukończyli II rok studiów. Oferta praktyk/ dodatkowo praktyki mogą również odbywać studenci dziennikarstwa. Szczegóły
 • Interneticapraktyki w firmie zajmującej się pozycjonowaniem stron www, marketingiem i reklamą w internecie. Internetica to Partner firmy Google oraz członek IAB.
 • Kancelaria Notarialna Krzysztof Buk - praktyki dla studentów prawa.
 • Kancelaria Prawa Kanonicznego Kanonista celem kancelarii jest wyjście naprzeciw potrzebom osób znajdującym się w trudnej sytuacji, często pozostającym w związkach niesakramentalnych, które zamierzają lub już są w trakcie sprawy o nieważność małżeństwa.
 • Kancelaria Radców Prawnych Bąk i Dębiak - Świadczy pomoc prawną zarówno dla osób fizycznych, jak i dla przedsiębiorców zapewniając im pełny zakres obsługi korporacyjnej o najwyższym standardzie. Zakres obowiązków praktykanta.
 • Kancelaria Prawnicza Piontek i Wspólnicy Sp.k. - kancelaria działa od 1988r. i świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw w zakresie polskiego i europejskiego prawa konkurencji oraz występuje w arbitrażu handlowym w Polsce i za granicą, jak również w postępowaniu skargowym przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. tel. (+48) 22 635 05 60 i (+48) 22 635 05 61. Oferta praktyk
 • Kancelaria R.Smoktunowicz L. Falandysz posiada uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w pełnym zakresie, poprzez udzielanie konsultacji i porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, reprezentowanie w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz podatkowym i polubownym. Świadczy pomoc prawną dla Ambasady Włoch w Polsce oraz dla Istituto Nazionale per il Commercio Estero - agendy rządu włoskiego, wspierającej inwestycje poza granicami Włoch. (Zainteresowane osoby proszę o wysyłanie CV na adres marta.surdyk@smok.pl)
 • Law &  Finance sp. z o.o. zajmująca się m.in. pozabankowym finansowaniem dla przedsiębiorców.
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - szczegóły
 • Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego to przedsięwzięcie o wymarze narodowym, ośrodek edukacji przyszłych pokoleń. Na praktyki przyjmowani są studenci kierunków humanistycznych (historia, kulturoznawstwo, muzeologia, dziennikarstwo).
 • Muzyczny Teatr Śmiechu - muzyczny teatr impresaryjny organizujący koncerty między innymi Edyty Geppert, Ireny Santor, Alicji Majewskiej w całej Polsce. Praktyki w dziale sprzedaży i promocji. Szczegóły
 • New Education Group - płatna praktyka w portalu studiowac.pl dla filologii polskiej. Szczegóły
 • Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Wiedniu - preferowani studenci kierunków o nachyleniu humanistycznym. Szczegóły
 • Polskie Radio S.A - praktyki dla studentów ostatnich 2 lat studiów. Studenci muszą zapoznać się z treścią uchwały oraz złożyć wniosek. Szczegóły na stronie radia.
 • Stowarzyszenie 61 zajmuje się udostępnianiem obywatelom informacji na temat sposobu realizowania mandatu, poglądów oraz doświadczenia zawodowego parlamentarzystów, przybliżenie zasad działania Sejmu i Senatu oraz umożliwienie użytkownikom internetu brania udziału w procesie podejmowania decyzji.
 • Studencka Poradnia Prawna Wydziału Prawa Kanonicznego
 • Studium Wychowania Fizycznego UKSW (studenci administracji)


 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach