XIV Letnie Praktyki Badawcze

Zapraszamy studentów i doktorantów kierunków ścisłych, ekonomicznych i technicznych do wzięcia udziału w XIV Letnich Praktykach Badawczych. Praktyki to interdyscyplinarne prace w zespołach, udział w różnorodnych projektach, rozwiązywanie rzeczywistych problemów firm, udział w seminariach i wiele innych ciekawych wydarzeń Szczegóły
Oferujemy:
- udział w seminariach, warsztatach w ramach poszukiwania nowych nisz technologicznych,
- możliwość zdobycia pogłębionej wiedzy w obszarze technologii grafenowych,
- udział w różnorodnych projektach,
- rozwiązywanie rzeczywistych problemów firm i instytucji,
- łączenie badan naukowych z biznesem,
- prace w interdyscyplinarnych zespołach,
- najlepsze brytyjskie wzorce.

Dodatkowo, podczas praktyk, organizowane są szkolenia ze sposobów prezentacji, odpowiedniego tworzenia dokumentacji i inne. Projekty zakończone z reguły raportem podsumowującym, niejednokrotnie przekazywanym następnie zleceniodawcy prac.

Wymagania:
- zainteresowania naukowe w dziedzinach takich jak matematyka, informatyka, ekonomia, a także naukach technicznych,
- zapał i predyspozycje do pracy naukowej,
- chęć pogłębiania swojej wiedzy i zdobywania doświadczenia zawodowego.

Zajmiesz się:
- praktycznymi zastosowaniami matematyki (np. modelowanie procesów przemysłowych, optymalizacja złożonych systemów),
- modelowaniem rynków finansowych, problemami algorytmicznego wsparcia sektora finansowego,
- analiza danych metodami statystycznymi, eksploracji danych czy Big Data,
- zarządzaniem projektami i rozwijaniem start-upów,
- future studies w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii i ich wpływu na różne obszary gospodarki.

Letnie Praktyki Badawcze odbywają się w okresie lipiec-wrzesień 2018 r. w Warszawie.

Aplikacje (krótkie CV, list motywacyjny oraz rekomendacje od pracownika naukowego/pracodawcy) należy wysyłać na adres: kontakt@praktyki.waw.pl podając w temacie numer referencyjny LPB/XT/2018. 

Liczba miejsc na praktykach jest ograniczona, a zgłoszenia są oceniane na bieżąco.


Więcej informacji dotyczących Letnich Praktyk Badawczych znajduje się na stronie: www.praktyki.waw.pl

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach