IT Career Summit - Twoja Kariera w branży IT

Dokumenty praktykanta

1. Upoważnienie do odbioru dokumentów związanych z praktyką przez osoby trzecie - POBIERZ 

2. Spersonalizowana umowa, skierowanie oraz karta praktykanta wydawane są przez Biuro Karier po uprzedniej rejestracji na praktyki.

3. Dzienik praktyk - POBIERZ

4. Zaliczenie pracy zawodowej / działalności gospodarczej na poczet praktyk - POBIERZ zał. nr 7 nie dotyczy WNP

5. Zaliczenie stażu / wolontariatu / praktyki zagranicznej na poczet praktyk - POBIERZ zał. nr 8 - nie dotyczy WNP

6. Dokumenty tylko dla Wydziału Nauk Pedagogicznych - (dostępne również na Stronie WNP)

      a) specjalizacja: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą:

      b) specjalizacja: pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza:

      c) specjalizacja: terapia pedagogiczna z edukacją włączającą:

       d) specjalizacja: doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna (I stopień)

       e) specjalizacja: pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi (II stopień)

       f) specjalizacja: pedagog szkolny z terapią pedagogiczną (I stopień)

       g) specjalizacja: pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i tyflopedagogika (I stopień)

7. Dokumenty (które wypełnia nauczyciel) dla praktyk przygotowujących studentów do wykonywania zawodu nauczyciela obowiązują tylko dla Wydziałów, które zabezpieczyły środki na ten cel  (WMP, WNH, WFCH)

Dokumenty należy dostarczyć do Biura nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem praktyki. Dokumenty niepoprawnie wypełnione oraz dostarczone po tym terminie nie bedą przyjmowane. Uczelnia pokrywa wynagrodzenie za 17 h opieki nad praktykantem wg stawki 14,70 zł brutto/h

Podstawą do przyjęcia dokumentów jest zawarcie porozumienia między UKSW, a Szkołą             

  1. Zaświadczene o przychodach osiąganych poza UKSW
  2. Rachunek za wykonane prace zgodnie z umową zlecenia
  3. Umowa zlecenie (w 2 egzemplarzach)
  4. Oświadczenie do celów podatkowych i składkowych
  5. Oświadczenie do celów rozliczeń z ZUS

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach