Weź udział w trzydziestej rekrutacji do KSAP!

Chcesz mieć wpływ na funkcjonowanie administracji publicznej? Bliska jest Ci idea służby obywatelom? Lubisz wyzwania? Zostań słuchaczem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Szczegóły

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego prowadzi rekrutację słuchaczy kursu stacjonarnego

 

O przyjęciu do KSAP możesz się ubiegać, jeśli:

●	nie ukończyłeś 32 lat,
●	legitymujesz się wykształceniem wyższym magisterskim lub równorzędnym,
●	znasz język angielski, francuski lub niemiecki

 

Nauka w Szkole daje ogromne możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji (merytorycznych, językowych, miękkich) zaś wynikający z przepisów, obowiązek pracy w administracji przez 5 lat po zakończeniu Szkoły, gwarantuje możliwość ich wykorzystania w służbie publicznej. 

Więcej informacji na stronie internetowej KSAP, w zakładce -
Rekrutacja: http://ksap.gov.pl/ksap/dla-kandydatow/rekrutacja. 

Termin nadsyłania zgłoszeń - do 23 lutego 2018 r.
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach