VI edycja Konkursu Etyka w Finansach

Ideą konkursu Etyka w finansach jest zachęcenie do refleksji nad kwestią etyki w finansach. Konkurs jest adresowany do osób, które chciałyby zaprezentować innowacyjne pomysły sugerujące propozycję praktycznego zastosowania etyki. Szczegóły

W VI polskiej edycji konkursu pula nagród sięga 20 000 zł. Sponsorami nagród są:

BGŻ BNP Paribas S.A.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Zachodni WBK S.A.

Bank Spółdzielczy w Płońsku

 

Jak wziąć udział w Konkursie ?

Konkurs jest skierowany do młodych osób, które nie przekroczyły 35 roku życia.

Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5 000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny bądź sugerować propozycję praktycznego zastosowania etyki. Powinien prezentować pomysły innowacyjne.

Zainteresowani udziałem w konkursie, powinni wysłać zgłoszenie na adres: sekretarzkeb@cpb.pl

W odpowiedzi otrzymają zasady udziału w konkursie oraz oficjalny formularz zgłoszeniowy.

Końcowy termin nadsyłania zgłoszeń to 15 marca 2018 r.

Prace należy przesłać do 20 kwietnia 2018 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas specjalnej uroczystości w czerwcu 2018 r.

Więcej informacji oraz zasady udziału w konkursie pod adresem e-mail: sekretarzkeb@cpb.pl oraz:

https://zbp.pl/dla-bankow/zespoly-rady-i-komitety/dzialania-w-obszarze-legislacyjno-prawnym/konkurs-etyka-w-finansach/dokumenty-do-pobrania

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach