Konkurs Youth4Regions

Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej zaprasza studentów dziennikarstwa do udziału w konkursie organizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie krótkiego artykułu, który w oryginalny i ciekawy sposób opisze wybrany projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) lub Funduszu Spójności. 

Opisywane projekty powinny wspierać inteligentny, sprzyjający włączeniu społecznemu lub zrównoważony wzrost i w szczególności dotyczyć tworzenia miejsc pracy, poprawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju. Przykłady takich projektów można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/

 
Główne zasady konkursu:
  • Artykuł (w języku angielskim) musi zawierać min 400, max 1000 słów.
  • Przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne.
  • Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat i być studentami dziennikarstwa
  • Ostateczny termin zgłoszeń upływa 10 września br.
  • Zgłoszenia można dokonać poprzez stronę internetową lub Facebook
  • Wszystkie warunki i zasady konkursu można znaleźć tutaj.
 
Nagrodą w konkursie jest wyjazd razem z pozostałymi laureatami konkursu i około 150 dziennikarzami do Brukseli w dniach 9-12 października br. na Europejski Tydzień Regionów i Miast, doroczne wydarzenie organizowane wspólnie przez Komisję Europejską i Komitet Regionów. Konkurs jest więc doskonałą okazją dla przyszłych dziennikarzy do nawiązania znajomości i współpracy z dziennikarzami z całej UE, akredytowanymi na tegoroczny Europejski Tydzień Regionów i Miast.
 
Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: Youth4RegionsMedia@ewrc.eu
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach