Projekt ,,Centrum wolontariatu na rzecz osób uzależnionych"

Studiujesz prawo, socjologię, pedagogikę? Zostań wolontariuszem  w programie mającym na celu pomoc osadzonym z problemem uzależnienia na terenie 2 największych aresztów śledczych w Warszawie. Szczegóły

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach