Wolontariat w "deMemo"

"deMemo" to program edukacji i wsparcia dla osób cierpiących z powodu choroby Alzheimera i innych zespołów otępiennych oraz ich rodzin i opiekunów. Szczegółowe informacje dotyczące wolontariatu dostępne są na stronie: www.fundacjawsparcie.eu w zakładce projektu „deMemo”
W ramach projektu organizujemy między innymi Program Wolontariatu.
I do wolontariatu chcielibyśmy zaprosić studentów i absolwentów UKSW.

W ramach tego działania wolontariusze będą mieli możliwość:

- odbycia specjalistycznego i praktycznego szkolenia jak pracować z osobami starszymi cierpiącymi na zaburzenia poznawcze i otępienne,

-zdobycia/pogłębienia doświadczeń zawodowych w pracy z osobami starszymi i ich opiekunami,

-odbycia praktyk i stażu zawodowego,

-uzyskania zaświadczenia o odbytym stażu i rekomendacji.

Wolontariusze w ramach tego działania przejdą gruntowne szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu problematyki chorób otępiennych i organizacji opieki uczestnicząc w szkoleniach specjalistycznych w ramach Dni Otwartych, w spotkaniach superwizyjnych i podczas wspierania prowadzących Zajęcia Terapeutyczne i Psychoedukacyjną Grupę Wsparcia


Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie: www.fundacjawsparcie.eu w zakładce projektu „deMemo” oraz pod numerem telefonu: (48) 793 413 489,

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach